Apakah pangkat-pangkat yang terdapat dalam Askar Wataniah?

Senarai pangkat-pangkat Askar Wataniah adalah sama dengan senarai pangkat-pangkat di dalam perkhidmatan Angkatan Tetap. Namun kini hanya pangkat-pangkat Brig Jen dan ke bawah sahaja yang terdapat di dalam Askar Wataniah : 

· PEGAWAI :  

 Hanya pangkat-pegawai Brig Jen dan ke bawah sahaja yang terdapat di dalam Askar Wataniah:

 • Leftenan Muda (LtM)
 • Leftenan (Lt)
 • Kapten (Kapt)
 • Mejar (Mej)
 • Leftenan Kolonel (Lt Kol)
 • Kolonel (Kol)
 • Brigadier Jeneral (Brig Jen)

·LAIN-LAIN PANGKAT (LLP) :

 Senarai pangkat LLP Askar Wataniah adalah seperti berikut:

 • Prebet (Pbt)
 • Lans Kopral (LKpl)
 • Kopral (Kpl)
 • Sarjan (Sjn)
 • Staf Sarjan (SSjn)
 • Pegawai Waren Dua (PW II)
 • Pegawai Waren Satu (PW I)