Bagaimanakah konsep latihan yang dijalankan untuk PALAPES?

1- Latihan PALAPES dijalankan selama 3 tahun.
a) Tahun pertama adalah peringkat junior
b) Tahun kedua adalah peringkat intermediate
c) Tahun ketiga adalah senior.

2- Pada dasarnya jenis latihan yang dijalankan adalah mirip kepada latihan angkatan tetap ATM sebagaimana yang dilaksanakan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia(UPNM) dan Akademi Tentera Darat (ATD).

3- Jenis-jenis latihan yang dilaksanakan di PALAPES adalah :

     a) Latihan Tempatan : 240 jam setahun
     b) Latihan Berterusan :14 hari setahun
     c) Latihan Kem Tahunan :15 hari setahun