KATA ALU-ALUAN

/Panglima%20Tentera%20Darat
Jen Dato' Muhammad Hafizuddeain bin Jantan
/Asisten%20Panglima%20Pasukan%20Simpanan
Mej Jen Datuk Abdul Rahman bin A Wahab
Berita Utama
𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐌𝐁𝐀𝐇𝐀𝐍 𝐁𝐑𝐀𝐒𝐒𝐁𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐄𝐉𝐈𝐌𝐄𝐍 𝟓𝟏𝟐 𝐀𝐖 𝐒𝐄𝐌𝐏𝐄𝐍𝐀 𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐃𝐀𝐓 𝐏𝐄𝐑𝐀𝐒𝐌𝐈𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐌𝐁𝐔𝐊𝐀𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐖𝐀𝐍 𝐔𝐍𝐃𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐍𝐄𝐆𝐄𝐑𝐈 𝐓𝐄𝐑𝐄𝐍𝐆𝐆𝐀𝐍𝐔
3 October 2023
𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐌𝐁𝐀𝐇𝐀𝐍 𝐁𝐑𝐀𝐒𝐒𝐁𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐄𝐉𝐈𝐌𝐄𝐍 𝟓𝟏𝟐 𝐀𝐖 𝐒𝐄𝐌𝐏𝐄𝐍𝐀 𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐃𝐀𝐓 𝐏𝐄𝐑𝐀𝐒𝐌𝐈𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐌𝐁𝐔𝐊𝐀𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐖𝐀𝐍 𝐔𝐍𝐃𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐍𝐄𝐆𝐄𝐑𝐈 𝐓𝐄𝐑𝐄𝐍𝐆𝐆𝐀𝐍𝐔
Kuala Terengganu: Pasukan Pancaragam Rejimen 512 AW yang dianggotai oleh seramai 1 Peg dan 47 LLP telah terlibat menjayakan Istiadat Pembukaan Penggal Pertama Dewan Undangan Negeri Terengganu Kelima...
𝐌𝐀𝐉𝐋𝐈𝐒 𝐏𝐄𝐍𝐔𝐓𝐔𝐏 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔𝐒 𝐀𝐒𝐀𝐒 𝐏𝐄𝐑𝐀𝐉𝐔𝐑𝐈𝐓 𝐌𝐔𝐃𝐀 𝐒𝐔𝐊𝐀𝐑𝐄𝐋𝐀 𝐒𝐈𝐑𝐈 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐃𝐀𝐍 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔𝐒 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐑 𝐒𝐔𝐊𝐀𝐑𝐄𝐋𝐀 𝐒𝐈𝐑𝐈 𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐑𝐄𝐉 𝟓𝟎𝟏 𝐀𝐒𝐊𝐀𝐑 𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀𝐇
2 October 2023
𝐌𝐀𝐉𝐋𝐈𝐒 𝐏𝐄𝐍𝐔𝐓𝐔𝐏 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔𝐒 𝐀𝐒𝐀𝐒 𝐏𝐄𝐑𝐀𝐉𝐔𝐑𝐈𝐓 𝐌𝐔𝐃𝐀 𝐒𝐔𝐊𝐀𝐑𝐄𝐋𝐀 𝐒𝐈𝐑𝐈 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐃𝐀𝐍 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔𝐒 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐑 𝐒𝐔𝐊𝐀𝐑𝐄𝐋𝐀 𝐒𝐈𝐑𝐈 𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐑𝐄𝐉 𝟓𝟎𝟏 𝐀𝐒𝐊𝐀𝐑 𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀𝐇
Johor Bahru: 29 Sep 23 - Majlis Penutup Kursus Asas Perajurit Muda (APMS) Siri 3/2023 Rejimen 501 Askar Wataniah telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Leftenan Kolonel Raja Mohd Azanim Putera bin...
𝐋𝐀𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐑𝐉𝐀 𝐀𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍 𝐏𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈𝐌𝐀 𝐏𝐀𝐒𝐔𝐊𝐀𝐍 𝐒𝐈𝐌𝐏𝐀𝐍𝐀𝐍 𝐊𝐄 𝐏𝐔𝐒𝐀𝐓 𝐋𝐀𝐓𝐈𝐇𝐀𝐍 𝐀𝐒𝐊𝐀𝐑 𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀𝐇 (𝐏𝐔𝐒𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍)
30 September 2023
𝐋𝐀𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐑𝐉𝐀 𝐀𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍 𝐏𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈𝐌𝐀 𝐏𝐀𝐒𝐔𝐊𝐀𝐍 𝐒𝐈𝐌𝐏𝐀𝐍𝐀𝐍 𝐊𝐄 𝐏𝐔𝐒𝐀𝐓 𝐋𝐀𝐓𝐈𝐇𝐀𝐍 𝐀𝐒𝐊𝐀𝐑 𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀𝐇 (𝐏𝐔𝐒𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍)
Perak: PUSWATAN menerima lawatan kerja Asisten Panglima Pasukan Simpanan, Mej Jen Datuk Abdul Rahman bin A Wahab pada 29 Sep 23. Asisten Panglima Pasukan Simpanan diiringi Timbalan komandan PUSWATAN...
𝐏𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈𝐌𝐀 𝐀𝐍𝐆𝐊𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐘𝐒𝐈𝐀 𝐌𝐄𝐍𝐄𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐃𝐀𝐑𝐉𝐀𝐇 𝐊𝐄𝐁𝐄𝐒𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐒𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐌𝐀𝐇𝐊𝐎𝐓𝐀 𝐊𝐄𝐋𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐀𝐌𝐀𝐓 𝐏𝐄𝐑𝐊𝐀𝐒𝐀 (𝐒𝐏𝐊𝐊)
30 September 2023
𝐏𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈𝐌𝐀 𝐀𝐍𝐆𝐊𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐘𝐒𝐈𝐀 𝐌𝐄𝐍𝐄𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐃𝐀𝐑𝐉𝐀𝐇 𝐊𝐄𝐁𝐄𝐒𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐒𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐌𝐀𝐇𝐊𝐎𝐓𝐀 𝐊𝐄𝐋𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐀𝐌𝐀𝐓 𝐏𝐄𝐑𝐊𝐀𝐒𝐀 (𝐒𝐏𝐊𝐊)
Asisten Panglima Pasukan Simpanan, Mej Jen Datuk Abdul Rahman bin A Wahab serta seluruh warga Askar Wataniah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia (PAT) Yang...
/Ketua%20Pengarah%20BPS
Ketua Pengarah BPS
Brig Jen Shamshor bin Hj Jaafar
/Pengarah%20Rancang%20dan%20Pembangunan%20BPS
Pengarah Rancang dan Pembangunan BPS
Kol Samad bin Igom