VISI

MEMBANGUN AW YANG KREDIBEL, SEIMBANG SERTA MENCAPAI NISBAH 1:1 DENGAN ANGKATAN TETAP.

MISI

UNTUK MEMBANTU GANTI (AUGMENT) ANGKATAN TETAP SEMASA PERANG, DARURAT DAN MELAKSANAKAN OPERASI KETENTERAAN SELAIN PEPERANGAN.

Perkhidmatan Askar Wataniah meliputi skim pegawai dan Anggota Sukarela, Pegawai dan Anggota yang Dipertugaskan Sepenuh Masa serta Tauliah Kehormat.

Perkhidmatan Sukarela

Melibatkan orang awam yang memasuki perkhidmatan Sukarela berdasarkan kelayakan yang ditetapkan.

Perkhidmatan Kerahan

Pegawai dan anggota yang Dipertugaskan Sepenuh Masa.

Tauliah Kehormat

Pengurniaan tauliah yang dikurniakan kepada mana-mana individu yang difikirkan layak sesuai dengan peraturan yang sedang berkuatkuasa.