GAJI

Gaji minimum terendah dan imbuhan tetap khidmat tentera mengikut pangkat yang disandang apabila menghadiri Latihan Berterusan dan Khemah Tahunan seperti berikut:

gaji

 

 

ELAUN

Elaun-elaun yang dibayar apabila anggota menghadiri latihan dan aktiviti AW seperti berikut:

elaun