saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai Laluan Bakal Pegawai yang disiarkan di laman sesawang. http://aw.army.mil.my/index.php/kerjaya/syarat-syarat-perkhidmatan

Apakah yang boleh dilakukan sekiranya pasukan enggan mengiktiraf pengecualian ini?

Tiada pengecualian untuk tidak menghadiri kursus bakal peg/tidak mempunyai ijazah sarjana muda. Pengecualian kursus bakal peg hanya untuk PASUKAN PAKAR…

Tiada pengecualian untuk tidak menghadiri kursus bakal peg/tidak mempunyai ijazah sarjana muda. Pengecualian kursus bakal peg hanya untuk PASUKAN PAKAR sahaja.

Posted 1 year agoby pentadbiranictbps

adakah pemegang ijazah perlu menghadiri sebarang kursus lain (selain Kursus Bakal Pegawai) sebelum ditauliahkan sebagai pegawai?

Tidak perlu, hanya kursus bakal pegawai sahaja yang diperlukan untuk memohon tauliah sebagai Peg Sukarela.

Adakah pengecualian masih diberikan kepada pemohon yang mempunyai kelulusan ijazah?

Pengecualian hanya kepada PASUKAN PAKAR sahaj. Untuk makluman, semua pentauliahan sebagai sukarela samada dari PSK BUKAN PAKAR/PAKAR perlu mempunyai sekurang…

Pengecualian hanya kepada PASUKAN PAKAR sahaj. Untuk makluman, semua pentauliahan sebagai sukarela samada dari PSK BUKAN PAKAR/PAKAR perlu mempunyai sekurang kurangnya ijazah sarjana muda.

Posted 1 year agoby pentadbiranictbps