Apakah insentif dan kemudahan yang akan saya perolehi sekiranya saya menyertai Askar Wataniah?

Dengan menganggotai AW, anda layak menerima elaun-elaun dan kemudahan-kemudahan yang yang disediakan. Antara insentif ialah seperti berikut :
·  Elaun Latihan Tempatan.
·  Elaun Latihan Berterusan & Kem Tahunan.
·  Saguhati Tahunan (Bounti).
·  Elaun Perjalanan.
·  Rangsum Percuma (Sajian Latihan).
·  Bekalan pakaian seragam percuma.
·  Elaun Pakaian Seragam/Istiadat. (Pegawai) 
·  Bayaran Insentif Semenanjung dan  Sabah/  Sarawak (BISM/ BISS).
·  Perlindungan Perubatan.        
·  Skim Insurans Kelompok.
·  Faedah Kematian dan Hilang Upaya