Kepala Batas, Kedah: Rejimen 513 Askar Wataniah. Seramai 10 anggota LLP telah tersenarai bagi menghadiri Lembaga Jurulatih LLP TD Siri Khas yang dilaksanakan di Rej 503 AW, Kem Tambun Ipoh Perak bermula 26 hingga 29 Okt 2021. Tujuan pelaksanaan lembaga tersebut bertujuan untuk memilih anggota LLP TD yang layak dan berpotensi mengisi perjawatan jurulatih mengikut kekosongan dan jurulatih sedia ada yang belum menghadiri lembaga tersebut. Hasil lembaga tersebut seramai 7 anggota telah lulus manakala 2 orang lulus bersyarat dan seorang gagal. Anggota yang lulus bersyarat telah duji semula Ujian Kecerdasan Asas (UKA)  di pasukan pada bagi tujuan mempertingkatkan lagi anggota agar dapat mencapai masa dengan lepas pantas dari sebelumnya.

Slide2Slide5
Ujian Semula UKA Lembaga Jurulatih