Lembaga Penyerapan Khas Pegawai Yang Dipertugaskan Sepenuh Masa telah diadakan secara bersemuka mulai 10 hingga 15 Nov 21 dan dipengerusikan oleh Pemangku Asisten Panglima Pasukan Simpanan, Brig Jen Padman a/l. K.P Bhaskaran bertempat di Bilik Mesyuarat BPS. Lembaga telah dihadiri seramai 17 orang pegawai yang terdiri daripada 10 lelaki dan 7 wanita.

m DSC 7665     DSC 1234