Mesyuarat Sidang Komander Askar Wataniah SKAW 1 min

 

Kuala Lumpur, 13 Okt 2021; Mesyuarat Sidang Komander Askar Wataniah (SKAW) telah diadakan di Bilik Seroja, Wisma Transit secara bersemuka bagi kawasan Kuala Lumpur dan secara atas talian yang menggunakan aplikasi Zoom bagi kawasan luar Kuala Lumpur. Mesyuarat ini dihadiri oleh semua Komander Rejimen Siri 500 AW dan dipengerusikan oleh Timbalan Panglima Tentera Darat,Lt Jen Dato’ Mohammad bin Ab Rahman.

 

 

Mesyuarat Sidang Komander Askar Wataniah SKAW 2 minMesyuarat Sidang Komander Askar Wataniah SKAW 4 min