Kemaman: Seramai 2 pegawai dan 10 anggota Lain-lain Pangkat (LLP) yang terdiri daripada Angkatan Tetap dan Sukarela telah terlibat dengan pelaksanaan Promosi AW Anjuran Batalion Ketiga Kem Bukit Kuang bermula pada 23 hingga 24 Feb 23 bertempat di Padang Astaka Kemaman. Tujuan promosi ini dilaksanakan adalah untuk menarik minat orang awam menyertai Angkatan Sukarela khususnya belia di sekitar kawasan Kemaman. Seramai 21 orang awam telah berminat untuk  mendaftarkan diri untuk menyertai Askar Wataniah.

                                              12

                                              34

                                                                                                                                          5